Bokning Banvärd / Öppna banan.

OBS!
Bokningen ska va gjord innan klockan 20:00 dagen innan för att gälla.
Man kan som medlem boka sig som banvärd utan att ha tränings kort och då åker man gratis den dagen/kvällen. 

Banan är endast öppen om någon har bokat sig som banvärd och då är det färgen Cyan i denna Kalendern till höger.

Efter ett tag kommer det att bli grönt i kalendern som ligger på www.jamke.nu sidan och stå Oppet där och först då är banan Öppen.

Info
Föra att boka sig som banvärd Klicka på ett datum till höger och den blir röd fyll sedan i namn osv i rutorna under och avsluta med Security coden  och Fortsätt knapen.

 Observera! för att träna på banan, så betalar man antingen avgiften för träning vid varje tillfälle, eller löser ett Träningskort.